Zatezna kamata
(1 pregleda) (1) gost
Idi na dnoStranica: 1
TEMA: Zatezna kamata
#1547
Katarina

Zatezna kamata pre 9 godina, 1 mesec  
Poštovanje,interesira me ukoliko firma obračunava kupcu (koji ima zakašnjelo plaćanje) dogovorenu zateznu kamatu od 4,5% da li se na to mora obračunati PDV jer je stopa manja od zakonske zatezne stope na koju ne ide PDV? Hvala!
 
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#1548
Odg: Zatezna kamata pre 9 godina Karma: 1
Dobar dan, Katarina,
Kako ste i sami rekli, na zateznu kamatu ne ide PDV, jer zatezna kamata ne predstavlja naknadu za izvršeni promet (dobara ili usluga) već predstavlja izvesnu naknadu štete poveriocu, te kao takva nije predmet oporezivanja porezom na dodatu vrednost.
To važi kako za zakonsku zateznu kamatu, tako i za ugovorenu zateznu kamatu, koja teče posle zapadanja dužnika u docnju (Član 277. Zakona o obligacionim odnosima).
I, što je i suština odgovora na Vaše pitanje, isto važi čak i kada je ugovorena kamatna stopa viša od zakonske, pa naravno i kada je niža.
Pa budući da zatezna kamata nije predmet oporezivanja, nemate ni obavezu unošenja podataka o obračunatoj, odnosno naplaćenoj kamati u PP PDV.
 
qui bene distinguit bene facet 011/3514-570 064/3718-169 (za konsultacije, koje naplaćujem)
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#1550
drnesha

Odg: Zatezna kamata pre 9 godina  
Opet ja i MRS. U ovom slučaju, tumačenje za PDV je sasvim OK, ali po MRS 18 - Prihodi, Zakonska zatezna kamata se smatra prihodom od kapitala, te kao takva podleže poreskom obračunu kao i ostale ostvarene kamate, a porez na dobit se obračunava u iznosu 10%.

Tačno je da je zatezna kamata vid obeštećenja poverica zbog odricanja od sopstvene potrošnje, ali je svaka zakonska kamata PRE SVEGA prihod od kapitala.

PDV se ni na jednu vrstu kamate ne plaća, ali postoji oporezivanje na ostvaren prihod od kapitala na kraju godine.

Videti više o ovome u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća, objavljenom u "Sl. glasniku" br. 18/10, sa početkom primene od 27.03.2010. godine, od kada je stopa poreza na prihode od kapitala ( kamate, dividende, uzimanja iz imovine pravnog lica ) smanjena sa 20 na 10%;
 
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#1551
dp
Korisnik nije na mreži Kliknite ovde da biste videli profil ovog korisnika
lidder
Odg: Zatezna kamata pre 9 godina Karma: 0
@Olgica & @DrNesha > Svaka čast oboma: stručno, iscrpono i kvalifikovano... kao i uvek.

Drago mi je da ste na forumu.

DP/ND
 
Ako tražite "knjigovodstveni program" ili "ERP program" i to za 15 ili 150 eura, razmislite ponovo: Da li je to pravo mesto za uštedu? Ako svoje poslovanje cenite tako malo, samo toliko možete i očekivati od njega.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#1552
Odg: Zatezna kamata pre 9 godina Karma: 1
Hvala Ti, DP, Tvoje pohvale baš prijaju!

Dragi drnesho, da li smo nas dvoje zbunili koleginicu Katarinu?

Vi tvrdite da je zatezna kamata prihod od kapitala, pozivajući se na MRS 18, pa ja uzeh i pročitah ga, ali nigde ne nađoh reč "zatezna".

Pa se ja onda ponovo vratim na obligaciono-pravne institute, gde sam ipak malo sigurnija i (ponovo se) uverim da zatezna kamata nije prihod od pozajmljivanja kapitala, kao što je kamata na kredit od banke, ili nekog drugog pravnog lica, koje nas kreditira ili nam pozajmljuje novac, u kojim slučajevima kamata predstavlja naknadu za korišćenje novca putem kredita ili zajma - znači prihod, već je zatezna kamata obeštećenje poverioca (ali ne zbog odricanja od sopstvene potrošnje, već zbog kašnjenja dužnika sa plaćanjem obaveze prema poveriocu).

Naravno, i u slučaju kašnjenja sa plaćanjem redovne - ugovorene kamate na kredit ili zajam, biće obračunata zatezna kamata - kazna zbog kašnjenja sa plaćanjem, koja neće biti prihod od kapitala, već obeštećenje poverioca.

Za razliku od zateznih kamata (gde spadaju i kamate zbog neblagovremeno plaćenih javnih prihoda, koje takođe nisu povezane sa kapitalom), kamate na novčana sredstva uzeta putem kredita ili zajma, kao prihod od kapitala, ulaze u PP PDV, iako su oslobođene PDV-a (Član 25. Zakona o PDV).

Pogledajte, molim Vas ovo još jednom, pa da i nas dvoje usaglasimo stavove, a i da nas ne psuje koleginica Katarina...

Pozdrav i Katarini i Vama
 
qui bene distinguit bene facet 011/3514-570 064/3718-169 (za konsultacije, koje naplaćujem)
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#1553
drnesha

Odg: Zatezna kamata pre 9 godina  
Draga Olgice, malo ste me razočarali, moram priznati.
Izgleda da niste radili mnogo sa stranim kompanijama, čini mi se 8)

Elem, ako zateznu kamatu koju Vam dobavljač obračuna knjižite stavom:
562/443 - povećavate RASHODE

a zateznu kamatu kupcu sa stavom:
202/662 - povećavate AKTIVU

Očigledno je da PRIHOD OD KAMATA predstavlja baš to, te kao takav podleže oporezivanju na kraju godine. Bilo koji revizor će Vam objasniti baš ovako.

Sa druge strane, Poverilac ima pravo na zateznu kamatu bez obzira da li je pretrpeo kakvu štetu zbog dužnikove docnje, ali ako je šteta koju je pretrpeo veća od iznosa koji bi dobio na ime zatezne kamate, on ima pravo da zahteva razliku do potpune naknade štete. Ta razlika nije prihod od kapitala, ali zatezna kamate JESTE.
 
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#1554
drnesha

Odg: Zatezna kamata pre 9 godina  
Sada se setih i ovogaovoga, ali se tu radi o specifičnom slučaju kod likvidacije banaka, gde se zatezna kamata zaista i smatra naknadom štete građanima. Možda ste na to mislili?
 
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#1555
Odg: Zatezna kamata pre 9 godina Karma: 1
Dragi drnesho,

Nemojte još da se razočarate u mene, možda ću napraviti još koju grešku, negde na ovom forumu, pa šta ću onda www.lidder.nd.rs/components/com_kunena/template/default_ex/images/serbian/emoticons/smile.pngwww.lidder.nd.rs/components/com_kunena/template/default_ex/images/serbian/emoticons/smile.png

Bez obzira da li je u pitanju strana ili domaća kompanija, mislim da treba svakako da do kraja razumem stvari, pa evo:

I kamata po kreditima i kamata po kupoprodajnim odnosima i zatezna kamata i kamata zbog neblagovremeno plaćenih javnih prihoda... su rashodi, naravno, nije sporno.

Prihodi po osnovu ovih navedenih kamata su, naravno, prihodi, aktiva, ni to nije sporno.

Porez na ostvarenu dobit (u kojoj učestvuje i kamata) na kraju poslovne godine, po stopi od 10,00 % nije sporan. Napomena: zatezna kamata (ne samo zakonska) je od izmena propisa, koje ste pomenuli, nije priznata kao rashod, pa će i ona, zbog kašnjenja sa plaćanjem obaveza prema dobavljačima, uvećavati poresku osnovicu.

Nije sporno ni to da poverilac ima pravo na kamatu čak i ako nije pretrpeo štetu, a ako jeste, ima pravo i na zateznu kamatu i na naknadu štete.

Do sada mi nije potreban revizor, ali za ono što me muči, potreban je možda i revizor, mada sam sigurna da ste i Vi dovoljni da ovo isteramo na čistac.

A evo šta je suština onoga što me muči: da li je ZATEZNA kamata (ugovorna ili zakonska, nebitno) prihod od kapitala ili ne? Po meni nije!

Zašto MRS 18 ne pominje termin zakonska uz reč kamata? Drnesho, da li sam dobro pročitala?

Ako je zatezna kamata prihod od kapitala, šta je to što u slučaju kašnjenja kupca sa plaćanjem obaveze predstavlja naš kapital, koji kupac koristi, pa mora da nam za to korišćenje plati naknadu?

Ili, da li je, u slučaju zatezne kamate zbog neblagovremeno plaćenih javnih prihoda, javni prihod kapital sam po sebi. Ako jeste, kakav je to kapital, čiji, ko nam to iznajmljuje svoj kapital pa mu mi plaćamo naknadu za to?

Sve ovo pitam, drnesho, zbog toga što mislim (i dalje) da je zatezna kamata, kao naknada štete, nevezana za kapital, da nije prihod od kapitala, a da kamata po kreditima i zajmovima jeste prihod od kapitala (pozajmljenog novca kao tuđe zamenljive stvari), to jest, naknada za korišćenje tog kapitala.

Unapred hvala što ćete nastaviti diskusiju na ovu temu i pozdrav,

Olgica

PS Nisam mislila na slučaj likvidacije banke
 
qui bene distinguit bene facet 011/3514-570 064/3718-169 (za konsultacije, koje naplaćujem)
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#1556
drnesha

Odg: Zatezna kamata pre 9 godina  
Odosmo daleko, draga Olgice, ali ću probati da objasnim slikovito:

Svaka primljena kamata, bez obzira na njeno ime, predstavlja prihod od kapitala, po MRS-u.

Takođe, MRS ne poznaje termin zakonska, jer je po zapadnom modelu, svaka nezelenaška kamata - zakonska (legal) tj. ugovorna/dogovorna (agreed).

Više o prihodu od kapitala, baš sada objavljeni Privredni savetnik 13-14/2011, od 10.juna piše.

Takođe, preporučujem i sajt www.kamatica.com/cesta-pitanja/kamate-kamatne-stope,www.kamatica.com/cesta-pitanja/kamate-kamatne-stope, a probaću da nađem i postavim i komentare revizorske kuće u vezi sličnog pitanja, od pre nekog vremena, sa pozivom na određene zakone.
 
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#1557
drnesha

Odg: Zatezna kamata pre 9 godina  
Evo me opet, ovaj put sa primerima iz prakse:

napomene uz finansijske izveštaje:

"Pregled raöunovodstvenih politika
Prihodi i rashodi
...Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunati su po načelu uzročnosti prihoda i rashoda primenom ugovorenih kamatnih stopa. Prihodi po osnovu kamata uključuju i prihode od zateznih kamata na zakasnela plaćanja obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate..."

Ako se slažemo da su prihodi od kamata deo prihoda od kapitala, dolazimo do mog zaključka.

Takođe, ako se slažemo da roba koja je neplaćena, čini obrtni kapital, opet dolazim do istog zaključka.

Kod javnih prihoda je situacija slična, ali ne i potpuno ista. Tu nemam dosta iskustva, pa ne bih da polemišem.

Nadam se da ova polemika dovodi do pozitivnih vibracija, koje će se napokon sresti u nekoj kafani sa one strane Dunava. Uskoro 8)
 
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#1559
Odg: Zatezna kamata pre 9 godina Karma: 1
Dragi Drnesho,

Hvala Vam što ste se potrudili da sve ovo postavite i da mi pomognete. Uvek se radujem Vašim postovima, čak i kada me povučete za uši 8))))), jer to ipak nekako džentlmenski radite.

E, pošto smo otišli daleko, da se vratimo, ali samo malo, unazad: KO BRE PRIČA O ZAKONSKOJ KAMATI??? MENE MUČI ZATEZNA KAMATA!!! Bilo da je ugovorena, bilo da je zakonska.

I jeste, administratori, ja vičem na internetu!

Ovaj drnesha me ništa ne sluša!

Baš me briga za revizore, za Privredni savetnik, za lanjski sneg!!!

Hoću crno na belo: da li je ZATEZNA (ne zakonska) kamata prihod od kapitala i gde to piše?!

A i ako vidim crno na belo, i dalje ću tvrditi da zatezna kamata nije prihod od kapitala, pošto nije bilo prrometa ni usluga, ni dobara (ni propisi o PDV se ne bave njome), to je, blago meni, kazna za kašnjenje sa plaćanjem (kako ugovorena, tako i zakonska - na javne prihode, na primer).

Drnesho, srce moje, Vi ste na potezu...
 
qui bene distinguit bene facet 011/3514-570 064/3718-169 (za konsultacije, koje naplaćujem)
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#1560
drnesha

Odg: Zatezna kamata pre 9 godina  
Da raščistimo sa terminologijom:
- Zakonska zatezna kamata je tip 1
- Zatezna za javne prihode je tip 2
- Zakonska kamata je tip 3

Ono što ja tvrdim je da je TIP 1 i TIP 3 kamate PRIHOD OD KAPITALA tj. od kamata i da je oporeziva.

Za tip 2 nemam komentar, jer nisam se bavio problematikom.

PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE
Član 41
Pod oznakom AOP 677 - Prihodi od kamata unose se prihodi od kamata po datim
kreditima, po potraživanjima iz dužničko-poverilačkih odnosa, finansijskom lizingu, zateznim i drugim kamatama proknjiženim na računu 662.

PP OPJ 3
rb I - Prihodi od kapitala - kamata

Sada sam se čuo i sa kolegom, načelnikom jedne LPA i potvrdio svoje stavove. Tražimo sutra i potvrdu u našem pravu, a u Anglo-Saksonskom smo sve već našli i potvrdili u jednoj knjizi!

Tema je super, Olgice hvala na kulturnoj polemici i idemo dalje, pa ko pobedi - da kupi gajbu piva. Rekoh, KO POBEDI!
 
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#1561
Odg: Zatezna kamata pre 9 godina Karma: 1
Hvala Drnesho, srce moje,

Popodne nastavljam i ja da istražujem, a parice za pivce sam već spremila Dobra okolnost za Vas je što ćete Vi sve da popijete, pošto ja pijem samo kolače (lukavo od mene, zar ne?)

Napomena: i zatezna kamata na javne prihode je zakonska (propisana zakonom), tako da Vaše sve tri možemo podvesti pod jedan broj, na primer 13, ako Vam nije neprijatno

Prijatan radni dan!
 
qui bene distinguit bene facet 011/3514-570 064/3718-169 (za konsultacije, koje naplaćujem)
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#1562
drnesha

Odg: Zatezna kamata pre 9 godina  
Za zateznu na javne prihode sad saznah da ne podpada pod prihod od kapitala, jer nju država naplaćuje za svoj račun od kapitala dužnika. Kada se kaže prihod od kapitala, misli se na prihod od sopstvenog kapitala, kako mi objasniše u RUJP.

Zvao sam i CVPO i dobio objašnjenje koje potvrđuje moj zaključak, ali i dalje tražim zakon da citiram član

Mislim da ću ipak ja kupiti gajbu, ali i kolače!
 
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#1563
Odg: Zatezna kamata pre 9 godina Karma: 1
Hy, drnesho,

Šaljem mali prilog za pauzu i nadam se da sam ovom fotografijom zaradila bar jedan kolačić

Pod pretpostavkom da sam dobro kopirala adresu...

mail.google.com/mail/?ui=2&ik=e88100a56e&view=att&th=12bc8614dab437f2&attid=0.1&disp=emb&realattid=168d082137360c67_0.1&zw

Pozdrav!
 
qui bene distinguit bene facet 011/3514-570 064/3718-169 (za konsultacije, koje naplaćujem)
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#1564
drnesha

Odg: Zatezna kamata pre 9 godina  
Nažalost, link nije ok. Ponovo, pa da ocenimo...
 
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#1567
Odg: Zatezna kamata pre 9 godina Karma: 1
Ja samo uradim click na link i open, probajte... Ako ne ide, probaću ponovo da linkujem, super je...
Pozdravčić u nedelju
 
qui bene distinguit bene facet 011/3514-570 064/3718-169 (za konsultacije, koje naplaćujem)
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#1568
drnesha

Odg: Zatezna kamata pre 9 godina  
Vi možete, jer je link u okviru Vašeg accounta, ali externo linkovanje nije moguće.
Stavite direktan link, ili podelite preko GoogleDocs-a. Prijatno popodne!
 
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Idi na vrhStranica: 1
Moderatori: HelpDesk