Konverzija prava korišćenja i prodaja
(1 pregleda) (1) gost
Idi na dnoStranica: 1
TEMA: Konverzija prava korišćenja i prodaja
#2002
Konverzija prava korišćenja i prodaja pre 7 godina, 5 meseci Karma: 1
Dobar dan svima na Forumu!

Imam nekoliko dilema i interesantnih pitanja za eksperte:

16.12.2008. godine je pravno lice kupilo od fizičkog lica (korišćene) građevinske objekte i pravo korišćenja zemljišta pod tim objektima i uz te objekte. Objekti i zemljište su nabavljeni radi obavljanja delatnosti i na osnovu Ugovora o kupoprodaji knjiženi su i objekti i pravo korišćenja zemljišta zaduženjem konta 022-građevinski objekti, uz odobrenje 433.

Ni kupac ni prodavac nisu u sistemu PDV.

Objekti i pravo korišćenja zemljišta su proknjiženi po kupoprodajnoj vrednosti, koja je u Ugovoru iskazana kao jedinstvena - 17.433.670,50 dinara, a na isti konto - 022, jer sam se rukovodila logikom da pravo korišćenja prati pravnu sudbinu građevinskih objekata, bez obzira što bi, da je kupljeno bez objekata, pravo imalo tretman nematerijalnog ulaganja.

Amortizacija je takođe obračunavana zbirno, po istoj stopi, jer pravo korišćenja (ograničenog trajanja) takođe podleže obračunu amortizacije, kao i građevinski objekti.

29.11.2012. godine je RGZ doneo Rešenje o upisu prava svojine, po zahtevu pravnog lica za konverziju prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine.

03.12.2012. godine, pravno lice donosi odluku o otuđenju građevinskih objekata i zemljišta.

26.12.2012. godine pravno lice zaključuje i overava kupoprodajni ugovor.

Moje dileme su sledeće:

1. Da li i sa kojim datumom da preknjižavam pravo korišćenja sa 022-gde je knjiženo uz građevinske objekte (obračunom srazmerne vrednosti prava u odnosu na objekat-prema poreskim prijavama na imovinu) na 020 građevinsko zemljište, obzirom da Rešenje o konverziji od 29.11.2012. još nije konačno, a prodaja je izvršena 26.12.2012. godine? Koji bi bili ispravni stavovi za knjiženje?

2. Bez obzira na odgovor na prethodno pitanje, mislim da svakako treba da preknjižim građevinsko zemljište i građevinske objekte za obavljanje delatnosti u građevinsko zemljište i građevinske objekte namenjene prodaji. Da li su dobri sledeći stavovi za to knjiženje: 142,0228 (uz prethodno obračunatu amortizaciju sa danom donošenja odluke o otuđenju), uz odobrenje 022

3. Prodaju i objekata i zemljišta ću proknjižiti pod 16.12.2012. godine, kao danom overe kupoprodajnog ugovora i prenosa prava svojine sa prodavca na kupca. Obzirom da je kupoprodajna cena niža od knjigovodstvene, da li su dobri sledeći stavovi za knjiženje:
202, 0228, 570/141, 142? Napominjem da porez na prenos apsolutnih prava plaća kupac.

I, naravno, samu sebe podsećam, a koristiće i drugima, da u šifarniku za 141 i 142 promenim količinu zemljišta i objekata na nulu

4. Obzirom na reklasifikaciju, pod kojim datumom da obračunam poresku i računovodstvenu amortizaciju-da li na dan reklasifikacije za zemljište, jer tada prestaje obračun amortizacije na pravo korišćenja a na pravo svojine nema obračuna, a kod građevinskih objekata sa datumom otuđenja-zaključenja i overe ugovora...?

5. Kojim Lidderovim dokumentima da knjižim reklasifikaciju (10 ?) i prodaju (13 ?)?

Hvala svima, koji će razmišljati sa mnom i odgovarati ili komentarisati!
 
Poslednja izmena: 22.01.13 15:43 od Olgica.
qui bene distinguit bene facet 011/3514-570 064/3718-169 (za konsultacije, koje naplaćujem)
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#2017
Odg: Konverzija prava korišćenja i prodaja pre 7 godina, 5 meseci Karma: 3
Dobar dan Olgice,

Pošto niko od eksperata ne daje odgovore na postavljena pitanja, prezentovaću svoja razmišljanja i odgovore na ovu zaista interesantnu temu.

1. Preknjižavanje prava korišćenja treba uraditi pod 29.11.2012. kada je i doneto rešenje o upisu prava svojine, bez obzira što nije konačno jer sva knjiženja zavise od ovoga, a stavovi bi bili storno 022 i 020 dugovno.
2. Preknjižavanje u građevinsko zemljište i građevinske objekte namenjene prodaji treba uraditi pod 03.12.2012. kada je doneta odluka o prodaji objekata i zemljišta, uz prethodno proknjiženu amortizaciju građevinskog objekta. Stavovi za preknjižavanje objekta su 142,0228 /022 a zemljišta 141/020. Konta 141 i 142 otvoriti sa robnom analitikom pošto ne podležu amortizaciji i preknjižavanje uraditi finansijskim nalogom iz vrste 10.

3. Pošto je prodajna cena manja od knjigovodstvene uraditi nivelaciju na prodajnu cenu -141,141,570 za zemljište i -142,142,570 za objekte, sve na dugovnoj strani. Knjiženje prodaje uraditi kroz standardnu fakturu sa konta 141 i 142. Kod naloga fakture koji Lidder daje automatski obrisati stavove troška i prihoda tako da će u nalogu ostati samo 202/141 za zemljište i 202/142 za objekte. Ako konta 141 i 142 otvorite sa finansijskom analitikom , prodaju možete proknjižiti jednim nalogom kao u vašem primeru, jedino što je 0228 višak.

4. Računovodstvenu amortizaciju za objekte treba uraditi 03.12.2012. pre preknjižavanja na objekte za prodaju, a poreska i računovodstvena za prvu grupu su iste pošto se obračunavaju primenom proporcionalne metode za svako sredstvo posebno. Pretpostavljam da poresku amortizaciju za objekte radite na nepostojećem oa-1 obrascu koji je propisao koliko ja znam Privredni savetnik, kojeg i pored toga što ponekad pogrešno protumači propise, toplo preporučujem.

5. Reklasifikaciju proknjižiti dokumentom iz vrste 10 a prodaju iz vrste 13 ako konta 141 i 142 otvorite sa finansijskom analitikom. Ako konta 141 i 142 otvorite sa robnom analitikom prodaja će biti proknjižena dokumentom iz vrste 0.

Ne znam koliko će ovaj odgovor biti od pomoći jer su odgovori kao i Vaši samo malo našminkani...
 
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
#2018
Re:Odg: Konverzija prava korišćenja i prodaja pre 7 godina, 5 meseci Karma: 1
E, pa, znate šta, ND time, stvarno ste jedno veliko ... ovde treba da dođe sličica najvažnijeg kardio-vaskularnog organa, ali ja ne umem da je nađem i da je ovde ubacim .
Nema veze, zna se na šta mislim!
Xvala puno za instruktivan i detaljan odgovor, odoh da knjižim, a ND Timu želim prijatan radni dan...
 
qui bene distinguit bene facet 011/3514-570 064/3718-169 (za konsultacije, koje naplaćujem)
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
Idi na vrhStranica: 1
Moderatori: HelpDesk